Jeg hjælper ambitiøse virksomheder med at skabe bedre oplevelser på nettet.

Nicolaj Kirkgaard Nielsen
Freelance User Experience konsulent

Få et website, der når dine mål.

Som freelance konsulent, kan jeg hjælpe dig med, at få mere udbytte af din hjemmeside.

Derudover er jeg foredragsholder indenfor usability, web-optimering, user experience og Google Analytics. Kontakt mig på nicolaj@basicbias.dk, hvis du mener at jeg er relevant til dit arrangement.

Usability-analyse

Jeg analyserer Jeres nuvær­ende website, for at finde optimerings­mulig­heder­ne. Derefter præsen­terer jeg de indsats­områder, der vil give det største afkast.

Wireframing

Jeg udvikler wire­frames og inter­aktive proto­typer, der løser komplekse udfor­dring­er på websites og apps. Disse danner typisk grund for et redesign eller videre­udvikling.

Google Analytics

Jeg udfører special­iseret opsætning, fejl­finding og analyse af Google Analytics. Derudover under­viser jeg i værktøjet, så I kan få det optimale ud af dataet.

Frontendudvikling

Jeg udvikler og optimerer respon­sive websites og web­baserede applika­tioner på ekspert­niveau. Jeg er desuden specialist i inter­ak­tive løsninger via javascript.

Få tips til et bedre website

Mit månedlige nyheds­brev viser, hvordan du bruger User Experience og kunde­forståelse til, at skabe gladere kunder, der køber mere.